suspįsti

suspįsti
suspį́sti intr. Rtr, 166 1. LD301, Ser imti spindėti, šviesti: Buvo suspìndusios kelios žvaigždės NdŽ. Iš pradžių lijo, o paskui suspindo švelni mėnesiena J.Dov. | prk.: Dėkingumu suspindo juodos merginos akys J.Avyž. 2. sušvisti atmušama šviesa: Sniegenos Lietuvoje pasirodo, gervėms išskridus, voratinkliams laukuose suspindus sp. Apačioj apjuostas žiedu ežeras suspindo man V.Mozūr. Raudoni saulėlydžiai, suspindę langų stikluose, rausvai nudažė kambario sienas . Vaško žvakėse suspindus virpa ašara skaisti V.Myk-Put. 3. prk. pasirodyti, išryškėti: Veide suspindo išgąstis . \ spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; paspįsti; praspįsti; suspįsti; užspįsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • suspisti — suspìsti intr. 1. Ser spiečiui susimesti, suspiesti. 2. NdŽ, Ser susieiti į būrį, susiburti, susispiesti, susirinkti: Suspinta žmonių rš. | prk.: Iš kur visos tos naujienos suspito šitame vertime? J.Jabl. | refl.: Visos bėdos susispiñta,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suspisti — suspi̇̀sti vksm. Iš kur̃ tų̃ žmonių̃ tiek suspi̇̀to? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suspįsti — suspįsti, suspį̃sti vksm. Aukštai̇̃ dangujè suspįsta, suspį̃sta žvai̇̃gždės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suspįsti — suspįsti, suspį̃sti vksm. Aukštai̇̃ dangujè suspįsta, suspį̃sta žvai̇̃gždės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apspisti — apspìsti Š; L 1. tr. K, Rtr apgulti spiečiui, apspiesti: Sode kad apspìto bitės – vos pabėgau Sv. ║ būti spiečiaus apspiestam: Jis apspìtęs visas bičių i stovia išsiskėtęs Jrb. 2. tr. Š, Klk, Šll, Šln, Dkš, Ds, An apstoti iš visų pusių,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspįsti — tr., apspį̃sti Rtr, NdŽ 1. Rtr apšviesti (spinduliais). 2. NdŽ apakinti (spinduliais). spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspisti — atspìsti intr. 1. J, Rtr ateiti, atskristi spiečiui, atspiesti. 2. sklindant, plintant į visas puses ateiti, pasiekti: Vanduo atspìto į pievas, dirvas par patvynį, t. y. skliundžiumis išėjo upis į platumą J. Tešla kildama atspiñta toli J. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspįsti — intr. Skr, atspį̃sti Rtr, Š, NdŽ 1. Š, LVI195, Rtr, NdŽ, Ser, Jrb atsklisti šviesos spinduliams, atspindėti: Saulė spįste atspìndo spinduliais po lietaus J. Atspįsta iš marių spindulys į dangų kaip žvaigždė didžiausia DS311(Stak). 2. atsimušti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspisti — išspìsti intr. DŽ išėjus iš kur išsklisti, pasipilti: Ko jie te išspìto kai žydo bitės?! Užp. spisti; apspisti; atspisti; išspisti; nuspisti; paspisti; praspisti; prispisti; suspisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspįsti — intr.; Q257, Ser imti spįsti, suspindėti: Kaip tik pirmieji spinduliai išspindo, rodos, visas vanduo po jais pažaliavo Žem. spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; paspįsti; praspįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”